Language:

CẢI THIỆN HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG VÀ CẢI THIỆN KẾT QUẢ TÀI CHÍNH


Tại AEO, chúng tôi giúp cấp quản lý điều hành, cấp trưởng phòng  và cấp giám sát đưa hiệu suất hoạt động của họ lên một cấp độ mới bằng cách tạo ra kết quả trên quy mô và ở tốc độ mà khách hàng sẽ không thể đạt được nếu họ tự thực hiện. Mặt khác, khách hàng sẽ tốn nhiều năm để xác định những vấn đề , mà những vấn đề đó chúng tôi sẽ có thể thực hiện được trong vòng vài tháng.

Chúng tôi cải thiện hiệu suất hoạt động bằng cách giúp các khách hàng của chúng tôi sử dụng nguồn lực hiện có của họ hiệu quả hơn.  Bằng việc kết hợp làm việc hiệu quả giữa nhóm dự án AEO và khách hàng, chúng tôi giúp cải thiện hoạt động đầu ra của họ thông qua việc gia tăng sản lượng và lợi nhuận hoặc giảm đầu vô của họ bằng cách giảm chi phí giảm hoạt động. Một yếu tố quan trọng của chương trình AEO FOCUS® của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả quản lý.

Bằng việc nhấn mạnh việc đo lường để đánh giá kết quả, chúng tôi tự hào dựa trên thực tế là tất cả các dự án của chúng tôi luôn đem lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi bằng việc đem lại lợi nhuận tăng lên đáng kể,  đến việc thay đổi hành vi của con người trong tổ chức. Một cách tổng quát , trong tất cả dự án, lợi ích khách hàng đạt được có thể từ hàng ngàn đến hàng triệu đô la và chúng tôi giúp đem lại kết quả hoàn vốn đầu tư trong vòng 12 tháng. Chúng tôi luôn luôn đảm bảo kết quả của chúng tôi.

Cách tiếp cận của chúng tôi bổ sung và sáng tạo ​​từ các phương pháp Lean, Kaizen và Six Sigma.

Trong từng dự án của chúng tôi có nhóm hỗ trợ là nhóm đào tạo và thay đổi hành vi, giúp xác định những công việc gì cần phải xảy ra để đảm bảo lợi ích được duy trì bền vững. Các hoạt động chuyên biệt của nhóm thay đổi hành vi bao gồm các hoạt động khảo sát việc giao tiếp, quản lý truyền đạt thông tin , phát triển kỹ năng, đào tạo và huấn luyện. Nhằm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, nhóm dự án sử dụng nhiều công cụ để chuyển giao các kỹ năng và kiến ​​thức quản lý. Bằng cách đó, nhóm thay đổi hành vi giúp từng thành viên của tổ chức thông qua các chương trình thay đổi hành vi cảm nhận được hiệu quả của việc thay đổi cá nhân và cải thiện hoạt động của công ty . Vì vậy,có thể nói, thành công của AEO có nghĩa là chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng của chúng tôi với các công cụ, kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm mà họ có thể tự triển khai sau khi dự án kết thúc.

Là chuyên gia trong việc định lượng và chi tiết hóa , chúng tôi giúp tạo ra tốc độ và động lực, loại bỏ các rào cản của thay đổi, cung cấp cho khách hàng các công cụ kỹ năng và đào tạo thay đổi hành vi và quyền sở hữu nhân viên tạo ra.

Chúng tôi không tư vấn và / hoặc hướng dẫn ​​khách hàng những gì cần phải thay đổi và tại sao. Chúng tôi thực hiện những gì cần phải được thực hiện, chúng tôi ở xung quanh và cùng làm với khách hàng để cho khách hàng thấy làm thế nào để làm điều đó một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, để lại cho nhân viên của khách hàng với các kỹ năng và hành vi nhằm tiếp tục đạt được các kết quả lâu dài sau khi dự án được hoàn tất. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm điều đó.
 

 
Trang chủ | Quyền riêng tư | Bản quyền | Câu hỏi thường gặp
   Copyright © 2013 AEO Vietnam Limited Company. All rights reserved.
   Design by Andi@Group